Oficina de Máscaras, na Casa da Achada.

of-mascaras-set-712x1024